Tähtäimessä uusi työ tai ura?

Uravalmennusta ja sparrausta korkeakoulutetuille ja moniosaajille.

Yksilöllisiä vinkkejä osaamisesi tunnistamiseen, sanoittamiseen ja hyödyntämiseen. Uusia ajatuksia ja personoituja taktiikoita työelämän muutostilanteisiin.

Mitä uracoachaus on ja mitä ei? Lue usein kysytyt kysymykset.

Uracoachauksen teemoja

1. Nykytilanteen analysointi
Työtilannekatsaus: mistä olet tullut, missä olet nyt. Tilanteen syyt ja seuraukset. Taustavaikuttimet ja –uskomukset. Ammatillinen itsetuntemus. Muutostarpeen, -valmiuksien ja oman tahtotilan arviointi.

2. Uratoiveet ja työelämän tavoitteet
Kiinnostuksen kohteet ja toiveet. Draiverit ja motiivit. Yksilölliset hyvän työelämän kriteerit. Esteiden tunnistaminen ja taklaaminen. Riskinottokyvyn punnitseminen. Mahdollinen jatko-opiskelu aikuisena: hyödyt, oppimistyyli, opintojen henkilökohtaistaminen. Akateemiset intressit.

3. Osaajaprofiili: osaamisen tunnistaminen ja näkyväksi tekeminen
Osaamisportfolion käyttö. Osaamisen ja omien vahvuuksien sanoittaminen ja muotoilu. Hiljainen tieto. Osaamisankkurit. Osaajaprofiilin luominen (mm. LinkedIn). Osaamisen skaalaaminen ja myyntikuntoon laittaminen. Henkilöbrändäys.

4. Työn löytäminen ja hakeminen. Osaamispohjainen CV.
Piilotyön ja sivuovien löytäminen. Perehtyminen haluttuun työpaikkaan. Hakemuksen muoto ja sisältö. Master-CV. CV:n muuntaminen osaamispohjaiseksi ja strategisesti oikeista asioista informoivaksi. Sisällön osuvuuden varmistaminen. 

5. Työnhaun taktiikat ja tilaisuudet
Työnhaun monet eri keinot. Verkostojen hyödyntäminen. Kontaktoinnin taktiikat. Työhaastatteluun valmistautuminen. Some-profilointi. Sosiaalinen media osaajaprofiloinnissa. Kiinnostavaksi tuleminen. Toimintarohkeus. 

6. Työssä menestyminen
Työelämän personal training. Vahvuuksien hyödyntäminen ja osaamisen yksilöllinen kehittäminen. Sparrausta nykyisen työn muutoksissa tai aloittaessasi uudessa työssä tai tehtävässä. 

SmartUp Oy

SmartUp Oy © 2022