Haasteita työssä?

Ehkä jopa liiaksi? Tai muuten vaan sekavia ajatuksia tai fiiliksiä?

Ei hätää. Työelämän personal trainer tsemppaa ja tukee!

Lue tästä, mistä palvelun idea syntyi.   

Mitä on työelämän personal training?

Työelämän personal trainer (TPT) -palvelu on ammatillinen valmentajapalvelu. Se joko täydentää in-house coaching hengessä muita henkilöstönkehittämispalveluja tai toimii niitä korvaavana ostopalveluna. Ideana on treenata ja kehittää valmennettavan trigger-pisteitä, jotka vaikuttavat positiivisesti kokonaisvaltaiseen työvhyvinvointiin ja työsuoritukseen.

Työelämän personal training yhdistää ja uudistaa mm. kehityskeskustelujen, career managementin, työnohjauksen, mentoroinnin ja coachingin perinteitä. TPT keskittyy asiakkaan yksilöllisiin työkykytekijöihin, oppimisen ylläpitoon, personoidun osaamisen kehittämiseen ja mielekkäiden työtunteiden vahvistamiseen. Edellisten lisäksi TPT’n viitekehys nojaa positiiviseen psykologiaan, elinikäisen oppimisen ja oppivan organisaation teemoihin, Lean-filosofiaan, PDCA-sykliin, ammatillisen kasvun osatekijöihin ja työelämän modernin murroksen huomioihin.

Palvelun vaikuttavuus perustuu valmennussuhteen pitkäjänteisyyteen sekä oikein ajoitettuihin valmennuskeskusteluihin. Tavoitteena on valmennettavan ammatillisen itsetunnon, työmotivaation, kykyuskomuksen ja itsesäätelytaitojen kohentuminen siten, että ne palvelevat hänen kokemaansa työtyytyväisyyttä, mutta myös työnantajan ja työyhteisön intressejä. Valmennukseen voidaan liittää myös haluttuja substanssi-elementtejä, kuten asiakaskohtaamisten tai markkinointiosaamisen kehittämistä.

ElinaKuva3

TILANTEET, MISSÄ OMA VALMENTAJA AUTTAA 

  Onnistumisten lisääminen työssä
  Uusi rooli työyhteisössä
  Uusi työpaikka. Työyhteisöön kiinnittyminen
  Oman osaamisarvon kirkastaminen ja jakaminen muille
  Jatkuva oppiminen – miten se tapahtuu
  Kannustava itse- ja tilannearviointi
  Organisaatiouudistus
  Virittäytyminen ja sopeutuminen muutostilanteisiin
  Uusiin mahdollisuuksiin tarttuminen
  Työn merkityksellisyyden tarkentaminen
  Työn muotoilu
  Urakehitys organisaation sisällä

SmartUp Oy

SmartUp Oy © 2022