Uracoachaus ohjausalan opiskelijan silmin

 In Oppiminen ja koulutus, Uraohjaus, Yrittäjyys

Minkälaista on ohjausalan yrittäjän arki? Miten yksityisen palveluntarjoajan ohjaus eroaa oppilaitoskontekstissa tapahtuvasta ohjaustyöstä? Minkälaisia taitoja yrittäjäksi ryhtyminen vaatii? Olisiko minusta kenties yrittäjäksi?

Siinä muutamia kysymyksiä, joita nousi ohjausalan opiskelijana esille alkusyksystä. Onnekseni pääsin perehtymään näihin kysymyksiin yhdessä SmartUp’n Elinan kanssa ja sain uutta näkökulmaa ohjaukseen ja pääsin tutustumaan ohjausalan yrittäjyyteen.

MIKÄ ON HOMMAN NIMI?

Täällä kirjoittelee siis Tella, ensimmäisen vuoden ohjausalan opiskelija Itä-Suomen yliopistolta. Olen syksyn mittaan päässyt koulutukseeni kuuluvan harjoittelun myötä seuraamaan ja havainnoimaan ohjausalan yrittäjän arkea. Ohjausalan kenttä on laaja ja ohjausta tapahtuu niin koulumaailmassa kuin työelämässä, erilaisten organisaatioiden sisällä ja hankkeissa. Kaupallisen koulutustaustani takia halusin hyödyntää mahdollisuuden tutustua ohjaukseen nimenomaan yrittäjyyden näkökulmasta. Ohjausalan yritysten määrä on lisääntynyt huomattavasti viimevuosina, joten aihe on myös ajankohtainen ja yksityisten ohjauspalveluiden osuus tulee mitä todennäköisimmin kasvamaan myös tulevaisuudessa.

MUTTA MIKSI JUURI SMARTUP OY?

Minulla on taustalla liiketalouden tradenomin tutkinto ja tutustuimme Elinan kanssa jo aiempien opintojeni aikana. Hän toimi silloin mentorinani kurssilla, jossa tarkoituksena oli oman osaamisen tunnistamisen kehittäminen sekä ammatillisen kilpailukyvyn ja työmarkkina-arvon parantaminen palautteen avulla ja yhteistyössä mentoreiden kanssa. Sain Elinalta silloin kullanarvoisia vinkkejä oman osaamiseni kehittämiseen, tunnistamiseen ja sanoittamiseen. Miksei siis jatkaa hyvin alkanutta yhteistyötä uudesta näkökulmasta? Otin yhteyttä Elinaan ja onnekseni hänkin oli samoilla linjoilla asian suhteen.

MITÄ JÄI KÄTEEN?

Uracoachaus on osa SmartUp Oy:n laajaa palveluntarjontaa ja harjoitteluni painopiste oli nimenomaan uraohjauspalveluiden seuraaminen. Harjoittelun aikana pääsin seuraamaan ja osallistumaan erilaisiin coachauksiin, mukaan mielenkiintoisiin asiakastapaamisiin sekä seuraamaan yrittäjän työhön liittyvää taustatyötä. Lisäksi pääsin tutustumaan myös muihin uraohjaustyötä tekeviin Uraohjaajat ja –valmentajat ry’n järjestämässä Coachaton-tapahtumassa. Elinan työskentelytavasta välittyy hänen intonsa tehdä ohjausta asiakaslähtöisesti, yksilöllisesti, luottamuksella, innostaen, tilannetajulla ja tietysti lujalla ammattitaidolla!

Harjoittelun aikana kirkastuivat erityisesti seuraavat asiat:

  • Ohjaus lähtee aina yksilön tarpeesta ja ohjausprosessi etenee sen mukaan
  • Jokainen ohjaustilanne ja ohjattava on siis todellakin aivan omanlaisensa
  • Ammattitaitoinen ohjaus mahdollistaa yhteistoiminnallisen ja luottamuksellisen ohjausprosessin toteutumisen
  • Innostu siitä mitä teet, niin saat muutkin innostumaan
  • Uskalla yrittää
  • Anna itsellesi tilaa ajatella ja unelmoida, se ei vielä sitouta sinua mihinkään
  • Muista verkostojen voima

Uraohjauspalveluiden tarve on kasvanut ja ohjausta tarvitaan niin valmistumisvaiheessa kuin uran käänteissä ja siirtymissä. Harjoittelun myötä sain uutta näkökulmaa ohjaustyöhön, monenlaisia oivalluksia ja konkreettisia vinkkejä, joita voin varmasti hyödyntää myös omassa ohjaustyössäni tulevaisuudessa.

Intoa ja iloa meille kaikille tulevaan!

Tella Krigsman

Tellan LinkedIn-profiili