Usein kysyttyä | Uracoachaus

 In H2H, Laatua työelämään, Uralla eteenpäin

1. Miten coachauskeskustelu poikkeaa ystävysten kahvipöytäjuttelusta?
Ystävien kanssa vaihdetaan kuulumisia puolin ja toisin. Se on vastavuoroista ja tasapuolista kokemusten ja fiilisten käsittelyä ilman sen kummempaa tavoitetta. Uracoachauksessa keskipisteenä olet sinä ja sinun tilanteesi. Coach ei jaa omia kokemuksiaan, elleivät ne varta vasten palvele sinua. Saat coachin jakamattoman huomion. Uracoachaus on tavoitteellista ja perustuu coachin ammattiosaamiseen.

2. Entä miten työnohjaus ja uracoachaus eroavat toisistaan?
Yhteistä molemmille on ammatillisuus (mm. ohjausetiikka, luottamuksellisuus) ja ratkaisukeskeisyys. Samoin molemmat ovat luonteeltaan voimaannuttavia ja kannustavia kohtaamisia. Uracoachaus keskittyy työelämän mahdollisuuksiin pidemmällä tähtäimellä. Uracoachauksessa painottuu työtilanteen ja/tai työyhteisön mahdollisten ongelmien syiden paikallistamisen sijaan toimintataktiikoiden valinta siten, että et vain selviydy tilanteesta paremmin, vaan myös luot itsellesi tavoitteellisen, konfliktia hyödyntävän strategian. Lisäksi oman suolansa uracoachaukseen tuo coachin asiantuntemus ammatillisen kasvun ja kehittämisen yksilöllisistä metodeista, osaamispotentiaalin hyödyntämisestä ja työelämän kysynnän/piirteiden laaja-alaisesta tuntemuksesta.

3. Sopiiko uracochaus yrittäjälle tai yrittäjyyttä pohtivalle?
Sopii. Uracoachaus ei ole vain palkkatyöläisten etuoikeus. Yrittäjyys on yhä useimmilla yhä todennäköisempää jossain vaiheessa uraa. Sen edellyttämät valinnat eivät ole yksiselitteisiä, eikä siihen tarvittava oma osaaminen muutu kaupankäynnin kohteeksi automaattisesti. Uracoach auttaa jäsentämään liiketoimintapotentiaaliasi ja tuotteistamaan osaamistasi. Jos toimit jo yrittäjänä, voi oma uracoachisi olla mentorin kaltainen tuki, joka sparraa myös liiketoimintasi tai henkilöstösi kehittämisessä. Uracoach, joka toimii itsekin yrittäjänä, on vertaisesi ja tuntee monet aallokot, joissa seilaat.

4. Onko SmartUp -uracoachaus jotenkin erilaista kuin muiden toimijoiden uraohjaukset?
SmartUp’n coachaus ei nojaa mihinkään tiettyyn projektiin, järjestöön, toimialaan, ismiin tai kolmannen osapuolen tavoitteeseen. Se on riippumatonta ja monialaista. Parhaimmillaan Sinulle löytyy kuuma vihje laajasta yritysverkostostani. Toisin sanoen, myös työn ja tekijän yhdistäminen on mahdollista. SmartUp’n coachaus on suunnattu pääasiassa korkeakoulutetuille ja/tai moniosaajille. Henkilöille, jotka ovat valmiita satsaamaan työelämäänsä. Coachauksessa isoa roolia näyttelee aina oman osaamisen tunnistaminen, sanoittaminen ja hyödyntäminen sekä näihin liittyvä coachin laaja-alainen koulutus sekä kokemus.

5. Onko uracoachaus sama kuin työnhaun sparraus?
Juu ja ei. Riippuu tarpeestasi. Uracoachaus edustaa laajempaa näkökulmaa uraan ja työelämän vaiheisiin. Taustaasi, kokemuksiasi ja uratoiveitasi käsitellään laajemmin, ei välttämättä vain seuraavan työpaikan hankkimiseksi. Etenemiseen uralla on muitakin taktiikoita ja reittejä kuin perinteinen työnhaku. Kun sitten tarvitset apua työpaikan löytämisessä, työhakemuksen laatimisessa ja CV:n terävöittämisessä, on uracoachilla hyviä eväitä niihin. Esim. osaamispohjaisen CV:n ja coachattavan persoonallisempi esiintulo ovat asioita, joiden sparraus edistää taatusti työnhakua.

6. Olen aika uuvuksissa työtilanteeni kanssa. Toimiiko uracoachaus minulle?
Ei välttämättä. Terveydenhuollon ammattilaiset tai työnohjaus voivat olla parempia apuja akuutissa vaiheessa. Uracoach ei ole psykologi, psykoterapeutti eikä työterveyshoitaja. Jos kyseessä on työyhteisön ongelmat, parempi apu voi olla esim. työyhteisösovittelija. Uracoachin palvelu hyödyttää eniten silloin, kun olet valmis katsomaan kekseliäästi työelämääsi eteenpäin. Jos sen sijaan työtilanteesi on muuten vaan solmussa tai avoin, et saa siitä otetta tai tiedä, mitä tehdä, on uracoachaus nappi valinta 🙂

7. Auttaako uracoachaus, jos nykyisessä työnkuvassa tai työfiiliksissä olisi parantamisen varaa, mutta en välttämättä halua vaihtaa työpaikkaa?
Uracochaus on SmartUp’n tapauksessa yleisnimi kaikelle työhön liittyvälle, ulkopuolisen kanssa käytävälle keskustelulle, jota kutsun myös nimellä työelämän personal training. Tämä tarkoittaa sparraavaa, laajemman perspektiivin reflektointia ammattilaisen kanssa, missä tahansa työelämän tilanteessa. Kyse voi olla esimerkiksi muutoksista työpaikalla, jotka edellyttävät oman asenteen, osaamisen tai roolin uudelleenasettelua.  Tavoitteena on nähdä tilanteen suomat uudet mahdollisuudet sekä selkeys, ryhti ja rauha omaan työtekemiseen. Eli parempi fiilis!

8. Miten coachaus eroaa sparrauksesta? Entä mentoroinnista?
Karkeasti yksinkertaistaen: Coachaus on tukemista, ohjaamista, neuvomista ja potentiaalia vapauttavaa rohkaisua. Coach on ohjauskoulutuksen saanut henkilö. Sparraus on kehittävää, oman tason nostoon tähtäävää ja valmentavaa ’kentän laidalla kannustamista’. Sparraajana voi toimia kuka tahansa, joka tuntee asiayhteyden kyllin hyvin ja omaa hyvät ihmissuhdetaidot. Mentorointi on opastamista, kanssakulkemista ja mentorin omia kokemuksia hyödyntävää tasavertaista ammattitaidon kasvuun tähtäävää vuorovaikutusta. Mentori on (useimmiten) kokeneempi, (useimmiten) saman ammattialan edustaja. Mentorina voi toimia kuka tahansa asiasta kiinnostunut. SmartUp’n coachauksessa, kuten muissakin kehittämispalveluissa, yhdistyvät edellisten lisäksi henkilöbrändäyksen elementit 🍀.

9. Pitääkö minun tietää, mitä kysyn tai muutoin valmistautua jotenkin?
Ei. Aikaa sovittaessa käydään läpi lyhyt tsekkaus tilanteestasi ja tarpeistasi. Siinä yhteydessä sovitaan askelmerkeistä. Useimmiten ensimmäisellä kerralla valmistautumiseksi riittää avoin ja eteenpäin kallellaan oleva mieli. Uracoach starttaa keskustelun. Hän myös ohjaa sitä dialogisesti, sinun valmiutesi huomioiden. Voit siis huoletta antaa ohjat ammattilaiselle.

10. Kuinka kauaskantoisia tuloksia voin uracoachauksesta odottaa?
Uracoachausta voi tulosten puolesta verrata vaikka hierojalla käyntiin. Yksikin kerta avaa isoimmat jumit, saa liikettä aikaan ja tuo helpotusta. Näkymät itseen, osaamiseen ja työelämään kirkastuvat. Palautteet voisi kiteyttää kolmeen usein kuulemaani lauseeseen: tulevaisuus tuntuu nyt valoisammaltaen ole aiemmin tullut ajatelleeksi asioita noin, onko tuo-ja-tuokin osaamistani?  Säännöllisesti uracoachausta nautittuna työkyky ja uraketteryys pysyvät timmissä kunnossa eikä pahoja vinoumia pääse syntymään. Suuressa maailmassa ihmisillä on omia uravalmentajia, joiden kanssa käydään säännöllisesti työtuntoja, osaamis- ja -kehittymisasioita läpi.

 

 

Vastaajana työelämän personal trainer, ammatillinen sparraaja, uracoach,
KM, AmO, ohjauskoulutuksen saanut Elina Ruokoski.

SmartUp’n uracoachaus-palveluun voit tutustua tästä.