Investoi uraasi

Käytätkö kampaamopalveluja? Huollatko autoasi? Paljonko niihin euroissa satsaat?

Työelämän muutostahti on paitsi nopeaa, myös arvaamatonta. Epävarmuus ja muutokset ovat kevyempiä kohdata, kun otat omaan osaamiseesi ja työelämänkulkuun aktiivisemman otteen. Mitäs sanot, olisiko 90 euron investointi siihen aiheellinen sijoitus?

Urasparraus on kannustavaa ja eteenpäin ohjaavaa keskustelua. Sparrauksen avulla tulet tietoisemmaksi omasta osaamisestasi, mahdollisuuksistasi, tavoitteistasi ja keinoistasi edetä työelämässä. Ammatillinen itsetuntemuksesi kasvaa ja saat rohkeutta sekä yksilöllisiä vinkkejä toimia omien uraintressiesi suunnassa.

Urasparrauksen teemoja ovat:

1. Nykytilanne
Työhistoria, nykytilanteen arviointi ja piirteet, tilanteen syyt ja seuraukset, taustavaikuttimet ja –ajatukset, ammatillinen itsetuntemus, tahtotila muutokseen.

2. Uratoiveet ja työelämän tavoitteet
Kiinnostuksen kohteet ja toiveet, draiverit ja motiivit, reunaehdot, esteiden taklaaminen, riskinottokyvyn punnitseminen, mahdollinen opiskelu aikuisena: hyödyt, oppimistyyli ja opintojen henkilökohtaistaminen.

3. Osaajaprofiili: osaamisen tunnistaminen ja näkyväksi tekeminen
Kykyuskomuksen vahvistaminen, osaamisportfolion käyttö, osaamisen paketointi, muotoilu ja sanoittaminen, osaamissanojen valinta, hiljainen tieto, ammatilliset sekä persoonan vahvuudet, osaamisankkurit, osaamisprofiilin luominen (mm. LinkedIn), osaamisen skaalaaminen ja myyntikuntoon laittaminen.

4. Työhakemus ja osaamispohjainen CV
Perehtyminen valittuun avoimeen työpaikkaan, hakemuksen muoto ja sisältö, master-CV, CV:n muuntaminen osaamispohjaiseksi ja strategisesti oikeista asioista informoivaksi. Kiinnostavuuden ja osuvuuden varmistaminen.

5. Työnhaun taktiikat
Suunnat, tavoitteet ja aikataulu, työnhaun keinot ja taktiikat, työhaastattelu, sosiaalinen media, verkostot, sivuovet, tilaisuuksien hoksaaminen, rohkeus toimia, kiinnostavaksi tuleminen, itsensä kehittäminen ja profilointi, plan A ja plan B.

 

find-a-better-job1

 

  • Hinta yhdelle henkilökohtaiselle 1 h sparraukselle on 90 € (sis. alv 24%).
  • Sparraus voidaan toteuttaa Skypen-välityksellä tai halutessasi face-to-face Lahden talousalueella tai pk-seudulla.
  • Sparraussessiot ovat tilattavissa myös eri laajuisina ja –sisältöisinä valmennuskokonaisuuksina ryhmille ja yhteisöille. Hinta neuvotellaan erikseen.
  • Riippuen akuutista työtilanteestasi ja tarpeestasi, voit valita eri sparrausteemoista sopivimmat. Tai jokaisen vuorollaan, jolloin saat kestäviä eväitä koko työelämän elinkaarelle, myös myöhemmin vastaan tuleviin tilanteisiin.
  • Voit varata ajan myös ilman, että varsinaisesti tiedät, mikä teema on osuvin.
  • Henkilökohtaiset sparrauskeskustelut ovat luottamuksellisia.
  • Sparraajasi (Elina) on monipuolisesti asiaansa kouluttautunut, ohjaajaksi pätevöitynyt ja kokenut ammatillisen kehittymisen edistäjä sekä työelämän ilmiöiden tarkkailija.
  • Ajanvaraukset yhteydenottolomakkeella tai elina.ruokoski(at)smartup.fi / 044 335 3908