High Tech meets Human Touch!

Yrityksissä ja yhteisöissä on paljon tietoa, taitoa ja tunnetta, mitä ei hyödynnetä. Sekä työntekijöillä että asiakkailla.

Kaikki toivovat tulevansa paremmin kuulluksi.

Ratkaisu on personoitu osallistamissovellus. Voit kohdentaa eri sisältöä eri ihmisille, eri aikaan, eri lokaatioihin.

Kurkkaa tästä lisää hyviä syitä hankkia oma sovellus innostamiseen ja osallistamiseen.

Älyä ihmisten väliseen vuorovaikutukseen mobiiliratkaisun avulla

YRITYKSILLE JA YHTEISÖILLE

 • Suorituksen johtaminen ja esimiestyö
 • Henkilöstöpulssi ja työnsyke -seuranta
 • Muutosviestintä
 • Pikakyselyt ja reaaliaikainen tiedon hankinta
 • Yhteisöllisyyden vahvistaminen
 • Osallistaminen

OPPILAITOKSILLE JA KEHITTÄMISYHTIÖILLE

 • Jatkuva opiskelijapalaute
 • Oppimisen ohjaus ja moderointi
 • Verkosto-, yhteisö- ja sidosryhmäviestintä
 • Mielipide- ja tyytyväisyyskyselyt
 • Ideointi ja yhdessä kehittäminen
 • Osallistaminen

Ole tärkeän kohderyhmäsi aktiivisimmalla ruudulla

Osallista. Aktivoi.
Motivoi. Innosta.

Tue. Kannusta. Kiitä.
Herätä tunteita.
Johda ja ohjaa.

Kysy. Kuuntele.
Anna ja saa palautetta.
Tiedä. Älä luule. 

Oli yhteisö mikä tahansa, osallistaminen nostaa vauhdikkaasti statusarvoaan. Se onkin yksi inhimillistä perustarpeistamme. Siitä huolimatta, mikä on asema, titteli tai toimintakenttä.

 

Lue tästä lisää osallistamisesta.

SmartUp Oy

SmartUp Oy
Katajakatu 1 A 16, 15210 LAHTI
044 335 3908
elina.arasola[at]smartup.fi
Y-tunnus 2481349-5

Ota yhteyttä
SmartUp Oy © 2017