Elina Arasola

/Oppiminen
/Osaaminen
/Osallistaminen
/Uudistuminen
/Kasvu

Jatkan siitä, mihin oppilaitoksissa lopetetaan 

Moi, mä olen Elina. Neljättä uraansa yrittäjänä tekevä kehittämisen moniottelija, osaamisen uudistaja ja työelämän personal trainer. Aiempiin urakäänteisiin kuuluvat mm. siirtymä tarjoilijasta ravintola-alan opettajaksi, edelleen amk-lehtoriksi ja siitä yrityspalvelupäälliköksi tuote- ja palveluinnovaatioiden pariin. Koulutuksia ja tutkintoja on tullut hankittua samaa tahtia.

Loputtoman utelias, ’miksi’-kysymyksiä ja syy-seuraus -suhteita pohtiva Pelle Pelottoman ja Pikku Myyn yhdistelmä. Ikuinen jazztanssihaaveilija, joka edelleen tekee mielessään koreografioita kuunnellessaan Al Jarreau’n Roof Garden -zipaletta.

Ihmisten ja osaamisen kehittäjä palveluksessasi!

I feel strongly about human potential, personal growth, lifelong individual and organisational learning, growing talent and redesigning careers.

My Superpowers

  • Ihmisten aktivointi ja muutokseen osallistaminen.
  • Uudistumisen tukeminen yksilötasolla.
  • Oppiminen työpaikoilla, jatkuva kehittyminen.
  • Osaamisen tunnistaminen, sanoittaminen ja kehittäminen.
  • Hyvien kysymysten esittäminen. Out-of-the-box -ajattelu.
  • Strateginen ajattelu.
  • People Business: H2H, skills, talent, motivation, lifelong learning, lean learning, tacit knowledge, engagement, X-factors, growth.

Miksi SmartUp?

Noin 2006 aloin havahtua siihen, että ihmisillä on kasapäin hyödyntämätöntä potentiaalia sekä siitä johtuvaa alisuoriutumista ja tyytymättömyyttä. Ilmiö tuli esille sekä työtovereiden kautta, mutta myös uusia uria hakevien tai ammatillista tutkintoaan täydentävien aikuisopiskelijoiden kanssa, joita siihen aikaan opetin ja ohjasin. Taitavia, idearikkaita ihmisiä, joiden osaamista ei noteerata eikä hyödynnetä. Jotka eivät osaa, voi tai uskalla käyttää oppimiaan taitoja. Ei omaksi, ei uransa, ei organisaationsa hyväksi.

Halusin ratkaista osaamisen tunnistamiseen, hyödyntämiseen ja jakamiseen liittyviä kysymyksiä. Parantaa ’human performance’ -sceneä sen ytimeen tähdäten. Olin työskennellyt asian parissa pitkään jo palkkasuhteessakin, mutta lopulta kesällä 2012 visio ja usko kirkastuivat ja loin niiden pohjalle itseni näköisen työpaikan. Sillä tiellä ollaan. Matka jatkuu. 

Minkälaisia uudistumisen tai sparrauksen tarpeita Sinulla on? Alla muutamia meneillään olevia töitäni. 

Synkassa – verkkovalmennusportaali pienyrittäjille.
Koulutuksia, luentoja ja workshoppeja osaamisen tunnistamisesta ja kehittämisestä.

Kiertotaloutta ja paikallisuutta hyödyntävän ympäristökalustevalmistuksen konseptointi.
Personal Training – yksilöllisen kehittymisen sparraus rahoitusalan yrityspalveluhenkilökunnalle.
Uracoachaukset vanhojen ja uusien asiakkaiden kanssa.
Mobiili osallistamisen soveltaminen eri käyttökohteisiin (mm. asiakaspalaute)

Työelämän käsikirjan kirjoittaminen. 

Kurkista postauksiani ja osallistu ajatustenvaihtoon!

BlogUp!

SmartUp Oy

SmartUp Oy
Katajakatu 1 A 16, 15210 LAHTI
044 335 3908
elina.arasola[at]smartup.fi
Y-tunnus 2481349-5

Ota yhteyttä
SmartUp Oy © 2017